Privacyverklaring

Privacy verklaring


Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Soraya van Dijk.
Soraya van Dijk hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Soraya van Dijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen
van een contactformulier op de website aan verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens         
– Uw telefoonnummer        
– Uw e-mailadres                
– Uw IP-adres                       

2. Waarom Soraya van Dijk gegevens nodig heeft
Soraya van Dijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk
(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Soraya van Dijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

3. Hoe lang Soraya van Dijk gegevens bewaart
Soraya van Dijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Ivm prive zanglessen, zal Soraya het lesmatriaal
maximaal 6 maanden bewaren zodat u het als oudstudent altijd kan opvragen.

4. Delen met derden
Soraya van Dijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Soraya van Dijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging
en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Soraya van Dijk gebruikt
deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google Analystics
Soraya van Dijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief
de Adwords-advertenties van Soraya van Dijk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Soraya van Dijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Soraya van Dijk heeft hier geen invloed op.

Soraya van Dijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Soraya van Dijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sorayavandijk.com. Soraya van Dijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiligen
Soraya van Dijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soraya van Dijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door Soraya van Dijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@Sorayavandijk.com