Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van Soraya van Dijk wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website,
gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

De informatie op deze website is door Soraya van Dijk met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd.
De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Soraya van Dijk garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Soraya van Dijk er op dat de
aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze
website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend
en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Soraya van Dijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het
gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of
vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Soraya van Dijk of door u aan Soraya van Dijk middels een website van Soraya van Dijk of anderszins
langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Soraya van Dijk geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik
van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Soraya van Dijk via deze website.

Soraya van Dijk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Soraya van DIjk, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Soraya van Dijk.

Soraya van Dijk garandeert niet dat aan hem toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright © Soraya van Dijk. Alle rechten voorbehouden.